Δημιουργία λογαριασμού ή είσοδος


Καταγραφή Χρόνων Εργασίας

Η καταγραφή του χρόνου σας δίνει την δυνατότητα με απλό τρόπο να αξιολογήσετε καλύτερα τις χρεώσεις προς πελάτες, να εντοπίσετε χρονοβόρες ή υποτιμημένες εργασίες και να αξιολογήσετε την απόδοση της ομάδας.

1) Κάντε κλικ στην επιλογή "Παρακολούθηση χρόνου" στην σελίδα "Δίκτυο". Στο κεντρικό μενού θα εμφανιστεί η επιλογή "Χρόνος".

Time tracking 1.el

2) Ένα εικονίδιο ρολόι θα εμφανιστεί δίπλα σε όλες τις σημειώσεις. Κάνοντας κλικ στο εικονίδιο μπορείτε να καταγράψετε και να κατηγοριοποιήσετε τον χρόνο για μια δραστηριότητα.

Time tracking 2

3) Όταν δημιουργήσετε μια λίστα εργασίας, κάντε κλικ στην επιλογή "Καταγραφή χρόνου".

Time tracking 3.el

Τώρα μπορείτε να καταγράφετε τον χρόνο για κάθε εργασία στην λίστα.

Time tracking 4.el

Αναφορές

Κάντε κλικ στο "Χρόνος" στο μενού. Εδώ μπορείτε να δείτε όλες τις καταγραφές που έχουν γίνει απ' όλους, να διαγράψετε, να διορθώσετε εγγραφές, να βγάλετε αναφορές με διάφορα φίλτρα και να εξάγετε τα αποτελέσματα σε αρχεία excel.

Time tracking 5.elΕπόμενο άρθρο βοήθειας: Ειδοποιήσεις →